Μενου

Προκηρυξεις

Προκηρύξεις
Αποτελέσματα

Προκηρυξεις

15 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση του αποτελέσματος για τη διεθνή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση γενικού/ής διευθυντή/ντριας του MOMus-Μητροπολιτι...


12 Ιουλίου 2023

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 04/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ...


30 Ιουνίου 2023

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Επιχορήγηση του Μητροπολιτικού...


21 Ιουνίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) Γ...


1 Ιουνίου 2023

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Open Lab από τη Λαογραφική έως τη Σύγχρονη Τέχνη» [Τ6ΥΒΠ-00316] η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ειδικές Δράσεις «Υ...


4 Μαΐου 2023

Περίληψη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςγια υποβολή πρότασης  προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) Στο πλαίσιο υλ...


4 Μαΐου 2023

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Inspire Project. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Επιχορήγηση του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσ...


30 Μαρτίου 2023

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Επιχορήγηση του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης "Inspire Project"»  με κωδικό ΟΠΣ...