Μενου

Προκηρυξεις

Προκηρύξεις
Αποτελέσματα

Προκηρυξεις

14 Ιουνίου 2024

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή ...


29 Μαΐου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης Έχοντας υπ' όψιν:1.Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και ...


2 Μαΐου 2024

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογ...


8 Μαρτίου 2024

Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αν...


15 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση του αποτελέσματος για τη διεθνή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση γενικού/ής διευθυντή/ντριας του MOMus-Μητροπολιτι...


12 Ιουλίου 2023

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 04/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ...


30 Ιουνίου 2023

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Επιχορήγηση του Μητροπολιτικού...


21 Ιουνίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) Γ...